Hamnen

OBS!OBS! Detta är bara ett test.I anslutning till småbåtshamnen ligger industrihamnen som ger lä vid segelnedtagning och segelhissning i de flesta vindriktningarna. Gästplatserna är röd/grönmarkerade.
Hamnen har Blå Flagg sedan många år.
Det finns slip för torr- och sjösättning av motorbåtar samt en 10 tons hamnkran och en mindre mastkran. I hamnens närhet finns två företag, Sydmarin och Maximal Marine Power, som kan assistera vid motor- och övriga båtproblem.
I hamnen finns två åretruntöppna restauranger samt i hamnens närhet ett gatukök
Innan ni lämnar hamnen bör ni göra ett besök på hamnkontoret för att få stadskarta och annan info.