Anhållan om båtplatsbyte

Byte av båtplats i Höganäs småbåtshamn.

För att byta båtplats skriv ut och fyll i blanketten nedan och skicka/maila till Hamnmästaren
Alternativt kan formuläret längst ner fyllas i och sändas till hamnmästaren genom att klicka på Skicka.

Anhållan om båtplatsbyte

Höganäs Båtsällskap
Småbåtshamnen 2
263 39 Höganäs

Anhållan om båtplatsbyte

Undertecknad som innehar båtplats nr……………………………………. anhåller om att till säsongen

…………………………………………………… få byta till större / mindre / annan båtplats.

Den nya båten är av typ / märke……………………………………………………………………………………..

Längd…………..………….m Bredd…………..…………………..m Djup ……………..………………….m

Namn ……………………………………………………………………………………….

Adress ………………………………………………………………………………………

Post nr / Postadress …………………………………………………………………

Telefon …………………………………………………………………………………….

Ort …………………………………… Datum………………………………………

Namnteckning ………………………………………………………………………..

Meddelande

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Insändes till Hamnmästaren Högnäs Båtsällskap

Tobias Bolin

Småbåtshamnen 2

263 39 Höganäs

Eller mailas till hamnmastare@hbs.se

 

Större båtplatsMindre båtplatsAnnan båtplats

 

Sidan uppdaterad 2017-05-11