Ansökan om båtplats i HBS småbåtshamn

Ansökan om båtplats i HBS småbåtshamn.
Datum på anmälan registreras när anmälningsavgiften är betald!
OBS! Inbetalningskort sänds INTE ut!
Båtplatsavgifter betalas till: Höganäs Båtsällskap Arrendehamn, BG 5325-6012.
Registeravgift utgör 200,- per sökanden och år. Glöm inte att ange namn och platsansökan.

Användandet av formuläret förutsätter att det finns mailprogram med POP-konto i datorn.
Fungerar olika i olika webläsare
. Google Chrome, Firefox tex rekomenderas.

Blankett för utskrift

Förnam*                                                              
Efternamn *

Postadress *
Postnummer *                                   Ort *
Telefon hem *                                  Telefon arbete

Mobiltelefon *

E-postadress *

Båttyp *                                             Mått, l x b x djupgående *