Båtplatskarta

Båtplatskarta

Karta för att hitta båtplatserna

Djup i Höganäs småbåtshamn

Lodning 050511 vid medelvattenstånd, korrigerad efter muddring febr 08.

OBS! Vid varje kätting på flytbryggorna är djupet 2-2.4 m. Kättingen går ut ungefär vid ändan av varje brygga till en stolpe.