Båtplatskölistan

Båtplatskölistan är indragen och publiceras inte längre.

Detta beror på de nya EU-direktiv för behandling av personuppgifter som träder ikraft i vår.

Den som vill ha information om sin placering i kön skall vända sig till Hamnmästaren.

 

Uppdaterad 18-03-01