Blogg

Föredrag 9/1 2018.  Vad gör Kustbevakningen?

Tisdagen den 9/1 hade vi nöjet att lyssna på Olof då han berättade om sitt liv som kustbevakare inför ca 30 medlemmar. Det var ett engagerande och intressant föredrag som följdes av många frågor.

Olof Thörncrantz

Olof har en bakgrund som polis men arbetar sedan 2006 som kustbevakare.

 

 

Kustbevakningen bildades 1868 och vi fick en berättelse om utvecklingen fram till idag.
Vad är då organisationens uppgifter? Jo, deras huvuduppgift är Miljöräddning
. Därutöver genomför de uppdrag från t ex polis, räddningstjänst, sjöräddning. Olof arbetar på ett s k kombinationsfartyg som är speciellt utrustat för oljesanering. De hittar nya oljeutsläpp nästan varje dag. I Sverige finns fyra fartyg av denna modell och i operativt läge är besättningen 7 personer. Intressant är att all olja är unik, den har ett “fingeravtryck”.  Genom att analysera provet vet man varifrån oljan kommer och kan sedan spåra den till enskilda fartyg. Det är mycket dyrt att förorsaka ett utsläpp, som exempel nämnde Olof att böterna för ett utsläpp av 1 liter är 50.000:- .
Den kanske viktigaste resursen när det gäller att finna oljeutsläpp är Kustbevakningens tre flygplan.

I Kustbevakningens uppgift ingår också övervakning av att sjötrafikreglerna följs. De kan t ex skriva ut böter om någon sneddar genom en trafikseparering.

Man ser vattenskotrarna som ett stort problem då de kör fort och vårdslöst utan någon kunskap om hur man uppför sig på sjön. Det har också skett dödsolyckor där helt oskyldiga personer har råkat illa ut. En intressant information är att Sverige och Danmark har en överenskommelse som säger att kustbevakning och polis får fortsätta jakt in i grannlandet upp till 50 km från strandlinjen.

Sverige har haft kustbevakningsbåtar och sjöräddningsbåtar i Medelhavet för att hjälpa till med att rädda flyktingar som kommit i urusla båtar. Olof deltog under två veckor i början av 2017 vid Lesbos.

Tack Olof för en mycket intressant kväll i ett viktigt ämne!

 

HBS Årsmöte 2017, 18 mars    
Lennart J

 

Presidiet med ordförande Bo och sekreterare André.

Församlingen djupt försjunken i Verksamhetsberättelsen.

 Vår nya externrevisor, Crister Eriksson

 Jan informerar om de nya siliconbottenfärgerna

Det var ett intressant och välbesökt årsmöte och protokollet kommer att läggas ut på hemsidan när det är klart och justerat. Ordförande Bo öppnade mötet och hälsade alla välkomna och behandlade snabbt de första formella punkterna. När det var dags för de ekonomiska delarna presenterades vår nya externrevisor, Christer Eriksson. Christer har kopplingar till HBS sedan tidigare för i sin ungdom började han sin karriär på sjön med sin första båt i Höganäs hamn. Han är nu styrelseledamot i Domstens hamn och revisor i SBU (Svenska Båtunionen) och ett antal båtklubbar.
Crister gick igenom bokslutet för 2016 och konstaterade att HBS är en välskött klubb med god ekonomi.
Som nästa punkt presenterade Bo budget 2017 som antogs av mötet.
Fram till årsskiftet 2016/2017 har HBS budget och redovisning uppdelad på Klubben resp. Arrendehamnen. Detta är nu ändrat så att HBS redovisas som en enhet vilket underlättar den ekonomiska redovisningen.
Jan hade en intressant presentation av en grupp nya bottenfärger, Siliconbottenfärger. De är helt giftfria och bygger på att ytan blir slät och hal så att havstulpaner och annat får svårt att få fäste. På långsamtgående båtar som segelbåtar bör man lyfta båten någon gång på säsongen och spola eller torka ytan ren från påväxning. Påväxningen släpper lätt eftersom den har dåligt fäste.

Planerna för vårt nya masthus presenterades. Huset är upphandlat med reservation för att bygglov beviljas. Diskussioner med kommunen pågår.
Bo presenterade också ett mycket intressant förslag för att utvidga och förbättra innerhamnen. Förslaget ser trevligt ut och skulle definitivt höja trivselfaktorn.
Styrelsen har tagit ett beslut om att reducera kontanthanteringen så mycket som möjligt. Sjö-/torrsättning samt mastning skall huvudsakligen betalas i hamnens betalautomat som är placerad på hamnkontoret. Viktigt att betalning erläggs innan lyft.
Mötet avslutades på sedvanligt vis med ett litet samkväm med fika.

Båtmässan i Göteborg 2017
Lennart Johansson

Båtmässan har slagit upp sina portar för i år och i måndags den 6 februari var jag tillsammans med Maj-Lis på plats. Vi kom upp vid ca kl 13 och det är en idealisk tid med relativt få besökare.
Mässan har som tidigare om åren i bästa fall någon enstaka segelbåt men med ett MYCKET stort antal motorbåtar av skiftande storlekar. Det är svårt att tro att det kan finnas avsättning för alla dessa. Vill man titta på segelbåtar bör man besöka de flytande mässorna på Orust i augusti.

Ovanstående bilder visar de segelbåtar som finns till beskådande. I gengäld var det en monsterbåt som ställdes ut, More 55, som lär vara den största båt som någonsin ställts ut i Göteborg.


Motorbåtarna fyller två hallar men där var få besökare.


Nytt för i år är en stor bassäng där man kan testa gummijollar, både för åror och för segel.
Där finns också ett ca 8 m långt akvarium innehållande fiskar av olika sorter o storlekar. En mycket entusiastisk man med kastspö demonstrerade olika drag och berättade hur de skulle hanteras. Fiskarna visade inget intresse för något av dragen.
För oss som är nöjda med vår båt är tillbehörsavdelningen den mest intressanta och det finns goda möjligheten att lätta på plånboken.

Som alltid är det trevligt att besöka mässan och det blir starten på årets säsong.

 

 

Noteringar från föredraget 16-10-22 om båtbottenfärger.
Lennart Johansson

Mötet var relativt välbesökt med 13 st deltagare där majoriteten kom från HBS.
Ellen Bruno från Naturskyddsföreningen, Stockholm, pratade i ungefär en timma om alternativa metoder för att skydda båtbotten från beväxning. Hon började med att poängtera att det inte finns några giftfria bottenfärger. När motsvarande kemikalier används på land kallas de för Bekämpningsmedel.

Ellen började med att beröra spolplatta med rening men menade att den inte ger någon större miljövinst. Den renar tvättvattnet ganska bra vid tvättning i slutet av säsongen, men eftersom det största läckaget är i början av sommaren när bottnen är nymålad så läcker det mesta giftet ut redan då. Hon påpekade att den enda lösningen är att sluta måla helt och använda mekaniska metoder. Därefter diskuterade Ellen “6 sätt att slippa bottenmåla”.

1. Låt andra ta hand om problemet
Använd borsttvätt precis som i tvätthallar för bilar. Man kör fram till tvätten och båten dras igenom på ca 15-25 min beroende på storlek.
För att hålla bottnen fri från beväxning behövs 2-3 tvättar per säsong i Östersjön och 5-6 på Västkusten. Det finns tvättar för både motor- och segelbåt med maxbredd 4 m, maxdjup 2 m och maxlängd 42 fot. Den största kostar
ca 500.000:- SEK.

2. Gå loss med borsten
Ta ett dopp med borsten när det börjar växa på. Man kan också köpa en så kallad Skrubber med vars hjälp man kan skrubba bottnen stående på bryggan. Tredje alternativet är att anlita en dykare som rensar båtarna i hamnen.

3. Skaka om tulpanens värld
Man använder sig av ultraljud. En sändare monteras inne i båten och epoxilimmas mot skrovet. Ultraljud sänds ut längs skrovet och gör att djur och sjögräs inte trivs. Utrustningen kan användas på plast, aluminium och stål på båtar mellan 20 och 65 fot. Priset för båtar upp till 10 m är ca 12.000:- SEK och för båtar upp till 20 fot ca 20.000:- SEK. På fråga om detta fungerar blev det ett lite svävande svar att vad hon hört så fungerar det.

4. Alla uppskattar inte en nypa luft
Havstulpaner och alger dör om de kommer upp i luften. Rådet var att dra upp båten på land. Metoden lämpar sig bäst för mindre motorbåtar.

5. Skapa ett månlandskap
En skrovduk skapar ett månlandskap utan både syre och sol. Påväxt nöts också bort när båten rör sig på duken. Lämpar sig för motorbåtar upp till 32 fot. Pris 5.000 till 10.000 SEK. Medaljens baksida är att dukens undersida är kraftigt beväxt vid säsongens slut.

6. Lev det söta livet
De flesta alger och djur, inklusive havstulpaner kan inte leva i sötvatten. Rekommendationen är att köra in båten i sötvatten när påväxten börjar sätta sig. Ligg kvar ett par dagar.

Slutsatsen blev att ultraljud är det bästa och bekvämaste alternativet om detta fungerar. Återstår att visa. Av övriga metoder är borsttvätten ett intressant alternativ men det förutsätter att det inte behövs någon maskinist utan att båtägaren kan sköta den själv.

Det var en intressant presentation som följdes av en ganska livlig diskussion.