Blogg

Hamnen

OBS!OBS! Detta är bara ett test.I anslutning till småbåtshamnen ligger industrihamnen som ger lä vid segelnedtagning och segelhissning i de flesta vindriktningarna. Gästplatserna är röd/grönmarkerade. Hamnen har Blå Flagg sedan många år. Det finns slip för torr- och sjösättning av…
Read more