Hamnmästare

 

 


Hamnmästare Olle Länsberg träffas säkrast på
morgonen mellan kl 08.00 och 09.00 i, eller i närheten,
av hamn kontoret. Han kan också nås på tel. 042-333365
eller +46 72 500 04 48 alt. hamnmastare@hbs.se
Hamnmästaren kan också hjälpa till med lyft av båt
med kran.
Behövs hjälp med båtplats, vinteruppställning eller
något annat så fråga hamnmästaren.

Hamnvärdarna Ida och Olivia träffas på hamnkontoret
mellan kl 16 och 18. En av dem finns på plats varje
dag under sommaren. De kan också nås på tel. 042-333365.
De hjälper gärna till med information om hamnen och om
Höganäs. Kan ge tips om butiker mm.

 

 

 
Hamnens betalautomat är placerad på hamnkontoret.
Betalning med kontokort.
Hamnmästaren kommer runt till båtarna på kvällen
eller morgonen för kontroll och eventuell kontant-
betalning av gästplats.
 

Hamnens sjömack har ren diesel utan tillsatser.