Hyra klubbhus

 

Bokningen av klubbstugan skall göras hos Maggan Nilsson
Tel.:0702- 23 23 47
Email: magganhbs@gmail.com
Blankett för utskrift

Avtal och regler för uthyrning av HBS Klubblokal

 • Lägsta ålder för att hyra: 26 år.
 • Lokalen får ej upplåtas i andra hand.
 • Tillträde till lokalen: mellan 13:00- 13:00 dagen därpå (gäller ej föreningsmöte, se nedan.)
 • Hyresgästen ansvarar för att max 60 pers. vistas i lokalen och att nödutgångar hålls fria.
 • Hyresvärden ansvarar för att lokalen är väl ordning och att köksutrustning finns till hands.
 • Lokalen återlämnas välstädad, släckt och låst.
 • Skadad eller saknad utrustning ersätts av hyresgäst.
 • Sopor tas om hand av hyresgästen och på dennes bekostnad.
 • Hyresgäst är personligen ansvarig gentemot HBS.
 • Hyresgäst återlämnar nyckel till stugvärd senast 1 dag efter hyrestillfället.
 • HBS ansvarar ej för värdesaker som förvaras i klubblokalen.

Hyresavgifter:
☐ 2500 :- Företag
☐ 2000 :- Ej medlem
☐ 1300 :- Medlem. OBS! Hyresgäst ska varit medlem i minst 1 år.
☐   650 :- Föreningsmöte. 4 timmar.

Avtalet avser bokning 201_____-_____-_____ namn: _____________________________________________

Tel: _______________________________ e-mail: _________________________________________

En bokningsavgift på 350 kronor betalas vid bokningstillfället. ☐ datum___________________________

Bokningen är giltig först då beloppet registrerats på angivet konto nedan.

Resterande belopp:__________ kronor skall vara hyresvärden tillhanda senast en vecka före bokningsdatum. Alla inbetalningar görs till Konto: 6790 – 953 976 068 ( Margaretha Nilsson). Datum____________________

Viktigt att hyresgästen anger sitt namn vid inbetalning.

Bokningsavgiften återbetalas ej vid ev avbokning. Om avgifter ej inbetalas på föreskrivet sätt är bokningen ej giltig.

 

Margaretha Nilsson, stugvärd Tel: 0702-23 23 47                     email: magganhbs@gmail.com

_____________________________________

Jag har tagit del av reglerna för uthyrning av HBS klubblokal och förbinder mig att följa dessa.

Höganäs 201_____-_____-_____

 

Sidan uppdaterad 2017-10-26