Kommunikationer

Från Höganäs utgår flera busslinjer som täcker in Kullahalvön och Helsingborg, Landskrona och Ängelholm.
Linje 201 Flexlinjen . Långaröd – Höganäs Centrum – Lerberget
Linje 202 Mölle – Kullaberg (maj – augusti)
Linje 222 till Mölle
Linje 223 till Arild
Linje 224 Arild – Jonstorp – Hjälmshult
Linje 225 till Jonstorp – Ängelholm
Linje 227 till Ingelsträde – Mjöhult
Linje 220 till Helsingborg – Landskrona
Linje 222 direktbuss till Helsingborg morgon och eftermiddag

Alla bussar utom 202 och224 utgår från busstationen.
Information om tidtabeller mm finns på www.skanetrafiken.se.

Linjekarta Kullahalvön