Miljöpolicy

MILJÖPOLICY
Höganäs Småbåtshamn
Höganäs Småbåtshamn skall, genom ständiga förbättringar i miljöarbetet,
arbeta för att förebygga/minimera föroreningar från hamnens verksamhet
samt utnyttja resurser effektivt. Detta innebär bland annat:
:

 

  • Reducera energi-, vattenförbrukning och klimatpåverkande utsläpp
  • Förebygga föroreningar från reparationsarbeten och underhåll av båtar
  • Minska risken för förorening av vattenmiljön
  • Se till att med god marginal lagar och förordningar följs
  • Genom dialog höja miljömedvetandet hos hamnens brukare
Höganäs 2015-03-17
Styrelsen för Höganäs Båtsällskap
genom Bo Lingebrant
Ordförande