Organisation

Beskrivning av HBS sektioner samt särskilda befattningar inom klubben.

Ungdomssektionen, har som främsta uppgift att stimulera till ett ökat intresse hos barn och unga för segelsporten.
I uppgifterna ingår att:
ansvara för och driva klubbens seglarskola samt att tillse att det finns utbildade instruktörer och assistenter.
ansvara för material såsom klubbjollar, följebåtar, bojar och draggar samt tillse att dessa hålls i gott skick.
anordna tränings-, tävlings- och/eller andra aktiviteter som stimulerar till ökad aktivitet bland seglarungdomar.

Kölbåtssektionen, har som främsta uppgift att stimulera till ökad aktivitet hos klubbens kölbåtsägare.
I uppgifterna ingår att:
ansvara för tisdagsseglingar och av HBS arrangerade sanktionerade seglingar.

Motorbåtssektionen, har som främsta uppgift att aktivera klubbens motorbåtsägare.
I uppgifterna ingår att:
arrangera aktiviteter som stimulerar ökad aktivitet bland motorbåtsägarna

Informationsansvarig, har ansvaret för all information som klubben lämnar till såväl klubbmedlemmar som utomstående .
I uppgifterna ingår att:
till medlemmarna sprida information om styrelsens sammansättning och vilka som är ansvariga för de olika sektionerna
ta fram säljmaterial för medlemsvärvning
informera om sjö- och torrsättning
informera om klubbens övriga aktiviteter

Utbildningsansvarig, har ansvar för klubbens utbildningsverksamhet.
I uppgifterna ingår att:
tillsammans med ungdomssektionen tillse att klubben har utbildade instruktörer och assistenter för seglarskolan
tillsammans med kölbåtssektionen se till att det finns utbildade domare och funktionärer
tillsammans med motorbåtssektionen föreslå lämpligt kursprogram

Klubbhus och museumansvarig, har ansvaret för klubbhuset och dess museiföremål samt att ansvara för uthyrningsverksamheten.

Försäkringsansvarig, har ansvaret för kontakterna mellan klubben och Svenska Sjö samt skall vara klubbens medlemmar allmänt behjälplig i försäkringsfrågor.

Aktivitets och programansvarig, har ansvaret för initiering av aktiviteter vid sidan om dem som direkt är hänförbara till klubbens sektioner, ex. föredrag, torsdagskaféet, fester och samkväm, eskadrar etc.

Höganäs Båtsällskap, Småbåtshamnen 2, 263 39 Höganäs
Telefon, Hamnmästare:  +46 72 500 04 48
E-post, Hamnmästare: hamnmastare@hbs.se

Senast uppdaterat 2019-11-28