Resultat

Slutresultat 2018

 

 

 “Med/Utan” innebär med eller utan undanvindsegel