Seglingsföreskrifter

Föreskrifter till tisdagsseglingarna 2017

 1. Program
  Se sidan – KLUBB-SEGLINGAR 2017 
 2.  Startavgift
  Ingen startavgift för klubbseglingarna.
 3. Regler
  Oavsett vilken bana som väljs seglar vi enligt gällande kappseglingsregler, och startar enligt ny startlista baserad på nya SRS värden.
 4. Lokal regel 1
  Segling utan undanvindssegel            Starttid enligt lista med det lägre SRSp talet.
  Ensam seglare utan besättning          Avdrag med 0,03
  2-mans segling                                    Avdrag med 0,01
 5. Lokal regel 2
  Samtliga båtar startar första seglingen enligt nya officiella SRS värden.
  Vinnande båt får ett tillägg med 0,01 inför följande tisdagssegling.
  Sista båt i mål får avdrag med 0,02 och näst sista båt får avdrag med 0,01 som alltså gäller vid följande tisdagssegling.
  Observera att dessa regler endast gäller för segling med minst 5 deltagande båtar. 
 6. Meddelande
  Kolla anslagstavlan och hemsidan för eventuella meddelanden.
  Deltagande seglare rekommenderas att synkronisera sina klockor med ”atomuret” som finns synligt i fönstret ovanför anslagstavlan på HBS klubbstuga.
 7. Bana
  Banalternativ anges för varje segling med skylt vid klubbhuset från kl 18:15.
  Banalternativ se bilaga.
  Seglingsledaren avgör om vädret är lämpligt för klubbsegling.
 8. Start / Mål
  Start – målområde, se sidan Banor 2017 
 9. Maxtid
  2½ timmar från start som för ”1,00-båten” är kl 19:00. Om någon båt gått i mål inom denna tid så gäller 3 timmar för övriga båtar.
 10. Inga protester
  Seglare som bryter mot en regel gör en 360 graders sväng under seglingen.
 11. Försäkring
  Deltagande båtar skall vara minst ansvarsförsäkrade.
 12. Resultat
  De 4 första båtarna får poäng enligt placering 1, 2, 3 och 4. Alla andra båtar får poängen 5. Icke startande båt tilldelas 10 poäng, dock minst poäng motsvarande antal startande båtar +3.
  Klubbmästerskapet avgörs genom att räkna samman resultaten från de åtta bästa seglingarna.

13 Priser.
      Eftersom ingen avgift tas ut, delas heller inga priser ut! Men ta gärna med kamera och ta bilder på övriga båtar så försöker
vi få fram bra förstoringar på alla deltagande båtar.

 

Segla HBS Klubbseglingar –

 • så blir du en bättre seglare och lär känna din båt bättre.
  Rolf Nilsson                 076-804 8584     rolf47nilsson@gmail.com
  Lars Ole Blandford      070-657 6061     lo@blandford.se

 

Sidan uppdaterad 2017-03-30