Sjö-/Torrsättning

 

 

Sjösättning 2019

 

Hamnen kommer att vara avstängd Lördagen den 27 april 06.00-15.00

 

Sjösättningen i HBS regi sker följande dagar:

Torsdagen den 18 April 16.00-19.00 enbart med klubbens traktor /vagn ( max 6 ton )

Lördagen den 27 April 08.00- enbart klubbens traktor/vagn ( max 6 ton )

Lördagen den 27 April 08.00- (kran över 6 ton)

Torsdagen den 9 Maj 16.00-19.00 enbart med klubbens traktor/vagn ( max 6 ton )

Lördagen den 11 Maj 08.00- enbart med klubbens traktor/vagn ( max 6 ton )

Lördagen den 18 Maj 08.00- enbart med klubbens traktor/vagn ( max 6 ton )

Torsdagen den 23 Maj 16.00-1900 enbart med klubbens traktor/vagn ( max 6 ton )

Vid behov kan vi börja tidigare de vardagar som vi sjösätter.

Priser

Vid sjösättning med klubbens vagn är priset 600:- upp till 1 ton, mellan 1ton – 6ton som är maxlast för vagnen under våren är priset 800:-

Vid sjösättning av båt icke medlem och icke hemmahörande båt i hamnen är priset 1000kr.

För sjösättning med mobilkran gäller följande priser:

– 5 ton 1500:- 7 – 9 ton 1500:- Kontakta hamnmästaren angående

5 – 7 ton 1500:- 9 – 11 ton 1500:- båtar över 11 ton och ett värde över

1 milj. SEK.

För icke HBS-medlemmar tillkommer 500:- på ovanstående priser.

För båtar som av ett eller annat skäl, t.ex. vaggans bredd i underkant överstiger tre meter, måste lyftas med mobilkran, tillämpas mobilkranspriserna.

Transport av vagga 100:- Vagn 200:-

Hyra på uppställningsplats för vagga 50:- Vagnar 150:-

Alla priser är baserade på en tidsåtgång av 20 min/båt. Om denna tid överskrides p.g.a. otill-räckliga förberedelser av båt eller vagga kommer en extraavgift att tas ut med 250:- per på-börjad 10 minuters period.

Kölista sätts vid hamnkontoret, inga tidsbokningar utan dagarna fylls efter hand anmälningarna kommer in. Beställ ditt lyft via hamnmästare Tobias Bolin, e-post hamnmastare@hbs.se alt. via telefon/sms till 072-500 04 48.

OBS ! Du kan inte beställa en viss tid utan sjösättning måste ske i den ordning som anmälningarna kommit in.

Glöm inte att ange om sjösättningen skall ske med vagn eller kran. Det förs en lista för vardera.

För att underlätta sjösättningen, vänligen förbered på följande punkter:

– för- och aktertampar fästade

– långkölade segelbåtar och stora motorbåtar skall ha 2 – 4 linor framlagda att användas

som säkring av kranens lyftstroppar

– lägg märke till var lyftstropparna sätts för att undvika skador på drev, propelleraxel, loggivare e t c. Kan vara bra att informera den som kör kranen i samband med torrsättningen i höst-

OBS! För att minska olycksrisken vid användandet av mastkranen på rustningsbryggan, har max-belastningen begränsats till 150 kg. Vid mastning/avmastning av större master, kontakta Tobias Bolin.

Om du har stege till din båt se till att den ligger låst vid vaggan, annars kan du lätt få ovälkommet besök i din båt.

OBS! Använd inte eluttagen mer än nödvändigt de är till för alla.

VAGGA / VAGN skall vara TYDLIGT märkta med NAMN och TELEFONNUMMER…………….

Om vi skall förvara dem åt er!

Trevlig Båtsommar!

Höganäs Båtsällskap

 

Instruktion för hantering av båtar

Information om Mastcontainer

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2019.01-21