Sjö-/Torrsättning

 

 

Torrsättning 2018

Följande torrsättningsdagar gäller:

Torsdag 4 oktober                                   kl.16-18-upptagning med vagn (max båtvikt 6 ton )

Lördag den 6 Oktober                             kl. 07.00 (vagn) 08.00 (mobilkran) Upptagning med både vagn
o mobilkran
OBS
! I klubbstugan serveras ärtsoppa med tillbehör

Torsdag 11 oktober                                 kl.16-18- Upptagning med vagn (max båtvikt 6 ton)

Lördag 13 oktober                                   kl 07.00 Upptagning med vagn (max båtvikt 6 ton)

Torsdag 18 Oktober                                 kl. 16-18- Upptagning med vagn (max båtvikt 6 ton )

Lördagen 20 Oktober                               kl. 07.00- Upptagning med vagn (max båtvikt 6 ton )

Lördagen 27 Oktober                               kl. 07.00- Upptagning med vagn (max båtvikt 6 ton )

Priser

Upptagning med klubbens                                        vagn upp till 6 ton 600:-

Upptagning med mobilkran                                      upp till 11ton 1500:-

Kontakta hamnmästaren angående båtar över 11 ton
och/eller ett värde över 2 milj. SEK.

För icke HBS medlemmar tillkommer 400:- på ovanstående priser.

Generellt gäller att priserna är baserade på att tre båtar tas upp varje timma, d.v.s. 20 min./båt.Om denna tid överskrids p.g.a. otillräckliga förberedelser av båt eller vagga kommer en extraavgift att tas ut med 250:- per påbörjad 10- minutersperiod. Detta gäller både för vagn och mobilkran.

För den som tar upp med vagn finns högtryckstvätt tillgänglig, men båtägaren ombesörjer själv tvättningen! Max 10minuter!!!!

Båtvaggorna kommer Tobbe att köra fram och placera till din begärda torrsättningsdag.

Kostnad vagga 150:- inkl, upställning, vagnar 350:- inkl upställning.

SWISH!!

För att minska kontanthanteringen i klubben har vi nu börjat med Swish, möjligheten att betala med kort i maskinen finns kvar för medlemslyft 600:- samt mast 250:-.

Swishnummer för alla lyft och vaggor/vagnar är, 123 457 59 40.

Kölista kommer att sättas upp i fönstret på hamnkontoret. Meddela Tobias Bolin på mail eller sms, hamnmastare@hbs.se 072-500 04 48, och meddela upptagningsdag samt om torrsättning skall ske med vagn eller mobilkran.

OBS! Du kan inte beställa en viss tid utan torrsättning måste ske i den ordning som anmälningarna kommer in.

Kom ihåg att beställa avmastning i god tid.

OBS!

Hamnområdet är avstängt för biltrafik från klockan 07.00 lördagen den 6 oktober. Detta görs av säkerhetsskäl eftersom både mobilkran och truck med vagn trafikerar området.

För att underlätta torrsättningen var snäll och tänk på följande:

 För och aktertamp måste vara fastsatta

 Långkölade båtar och stora motorbåtar skall ha 2-4 linor att säkra kranens lyftstroppar med

 Inga fendrar! De gör bara att lyftstropparna fastnar.

 Var beredd att ange var stropparna skall sättas (med avsikt på lång köl, propeller etc.)

 Stöttorna på vaggorna skall vara nerskruvade. Glöm inte att kontrollera att gängorna är smorda och löper lätt.

Lägg ut strön där kölen skall stå. Vagnen sätter ner båten först därefter justeras stöttorna.

 Sist men inte minst, som båtägare måste du och gärna någon ytterligare vara med vid placeringen av båten i båtvaggan. Ni behövs bla för att göra finjusteringen av vaggans placering.

Det är båtägaren egen försäkring som gäller vid skada!

Täckställningar

För allas trivsel och för att underlätta sjösättningarna till våren ber vi alla att försöka minimera överhänget på sina täckställningar.

För att minska olycksrisken vid användandet av mastkranen på rustningsbryggan har maxbelastningen begränsats till 150kg. Vid avmastning av större master kontaktas Tobbe.

Nyhetsbrev

Har Du varit inne på HBS hemsida, www.hbs.se och registrerat Dig för nyhetsbrevet? Om inte så gör det snarast.

Höganäs Båtsällskap

 

Instruktion för hantering av båtar

Information om Mastcontainer

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad 2018-03-28