Uppdatering av Kontakt- och Båtuppgifter

Höganäs Båtsällskap är medlemmar i SVENSKA BÅTUNIONEN, SBU. De har utvecklat ett administrativt system, BAS, vilket är gemensamt för alla anslutna klubbar. Det är ett fantastiskt instrument för att administrera medlemmar, båtplatser och andra data som är viktiga för klubbens arbete. Hamnmästaren (Tobbe) har gjort ett stort arbete med att lyfta över information till detta system såsom postadresser, e-postadresser, båttyp mm. I samband med detta har vi upptäckt hur bristfällig befintlig information är och vi uppmanar alla medlemmar och båtplatsinnehavare att komplettera sina data i registret enligt nedanstående instruktion. Men, låt det inte bli en engångshändelse! Information måste underhållas! Ett aktuellt register är en förutsättning för att kunna ge rätt service till oss alla i hamnen. TACK FÖR HJÄLPEN!

 Börja med att skicka ett mail till mailto:registeruppdatering@hbs.se med för- och efternamn.
Inom 24h kommer ett mail i retur med inloggningsuppgifter.
När ni fått dessa går ni till https://bas.batunionen.se och får upp nedanstående skärm.
Logga in med de erhållna inloggningsuppgifterna
Ni får eventuellt upp en ny skärm med användarvillkor. Ni måste godkänna för att komma vidare.

Nedanstående bild kommer upp där ni kan kontrollera de uppgifter som redan finns i registret. För att ändra och komplettera informationen, klicka på –Ändra mina uppgifter– till höger på sidan.
Längst ned på sidan finns också information om fakturor från HBS. Klicka på pdf-symbolen för en fakturaspecifikation

Här är det viktigt att uppgifterna är ifyllda och korrekta. Alla avier och information kommer framöver att skickas ut med mail i första hand. Vill ni inte ha mailavi är det viktigt att ange det på raden för E-post (2) med “ej e-avi”. All avisering med pappersutskrifter kommer framöver att innebära en avi-avgift.
På denna sida kan ni också byta lösenord vilket är att starkt rekommendera och spara inloggningsuppgifterna för framtida bruk ( det fungerar även att logga in med sin registrerade e-postadress plus lösenordet). Ni kan då närsomhelst själv redigera uppgifter, kontrollera avier mm. När allt är rätt trycker man -Skicka ändringar-. Uppgifterna går då in för kontroll innan de ändras i systemet. För att komplettera/ändra båtuppgifterna, klicka på redigera.

För att fylla i båtuppgifter, tryck på redigera och sedan på Spara.
Tryck på tillbaka och sedan på Logga ut.

 

Klart!