OBS! Du kan också läsa detta nyhetsbrevet på nätet. Klicka här
 
 

 

Hej alla HBS.are och alla med båtplats i Höganäs småbåtshamn eller
som har en båt!

Och fortsatt God Sommar, den har ju verkligen kommit igång efter något hackande!

Öresunds Marina haltade omkull och då slutade de också sälja bensin och diesel. För att få igång försäljningen lyckades HBS köpa all utrustning av konkursförvaltaren och vi har nu startat försäljning av både bensin och diesel. Anledningen till att vi vill ha macken igång är av säkerhetsskäl, att många gäster läst i skrifter att det fins sjömack i Höganäs och inte minst som en service för alla medlemmar. Vi kommer att sträva efter att  ligga lägre i pris än närliggande sjömackar.

Denna säsong behöver vi göra mindre arbeten för att få tillstånd för verksamheten och Olle har redan gjort det mesta. Inför nästa säsong kräver kommunens miljöavdelningen att tankarna vallas in och framöver kommer brandmyndigheten att kräva att sjömacken flyttas, till exempel till utrustningsbryggan.


Därför hoppas vi att alla i hamnen gynnar verksamheten och tankar i hamnen så att vi får in pengar att göra dessa nödvändiga investeringar. Bensinen är densamma som man kan köpa på bensinstationer för bilar men anledningen att vi fått tillstånd av brandmyndigheten och miljöenheten är att det är en stor fördel ur säkerhets- och miljö-skäl om vi slipper tankandet från medhavda bränsledunkar. Notera särskilt att dieseln är 100 % fossil, alltså ingen RME tillsatt, och det är ju RME-tillsatsen och vatten som gör att det kan börja växa i tanken, vilket många av oss varit med om!

TANKA I HÖGANÄS

Med vänliga hälsningar
Hamnmästaren och Styrelsen”

Bokningen av klubbstugan görs hos Maggan Nilsson  Avtal / regler mm på vår hemsida. Telefon:0702-23 23 47 eller 042 34 35 56.

Medlemsavgifter, mastcontainer och startavgifter betalas till:
Höganäs Båtsällskap,    BG 5602-8087.

Båtplatsavgifter betalas till:                                                                                                     
Höganäs Båtsällskap Arrendehamn, BG 5325-6012.

Det är frivilligt att vara med i vår mailinglista. Har du fått detta mail och inte vill vara med i fortsättningen, avregistrera här

Känner du någon som är medlem eller båtägare i hamnen och inte har fått detta mail. Vidarebefordra detta.

Har du fått detta mail vidarebefordrat och vill registrera dig för nyhetsbrevet kan du göra det här
Höganäs Båtsällskap, Box 81, 263 21 Höganäs.

Klubbstugan telefon 042 33 21 43.

Hamnmästaren telefon 042 33 33 65, telefonsvarare. webmaster