Nyhetsbrev 2017-12-05
 
    

 

Hej alla,

Nu är även båtupptagning klar och endast de som tänker ligga i över vintern är kvar i vattnet. Det är ju några som bor kvar i båten över vintern och så har vi ju gänget som fikar dagligen i klubbstuga så helt dött är det inte i hamnen och det uppskattas! Det har inte kommit någon signal om att våra nyhetsblad saknas och det tar vi som en bekräftelse på att den nya hemsidan fungerar som tänkt Vi försöker ju lägga ut alla nyheter så snart som möjligt. Trots detta känns det som att det ändå är dags för ett!

Redan till årsmötet var det klart att vi slagit ihop klubben och hamnföreningen till ett, HBS, och alla intäkter och kostnader redovisas därmed i en sammanställning. Dessutom har inventarieförteckningen uppdaterats under året för att bli mer överskådlig och mer begriplig.

Före säsongens start ersattes brygga D med samma typ av brygga som tidigare ersatt A och C. Vi har ett mycket bra samarbete där vi bistått kommunen med den tekniska specifikationen, den tekniska utvärderingen, installationarbete etc. Kommunen genomförde det som ett offentligt inköp efter konstens alla regler!

Vi har haft våra tisdagsseglingar och om du vill veta mer så läs gärna fylliga beskrivningar om varje segling på hemsidan.

HBS har också fortsatt samarbetet med Lerberget och arrangerat ’prova på ’ med SUP, segling, vindsurfing och paddling på Kvickbadet. Lika många flickor som pojkar, totalt ca 200 och räknar vi in aktiviteten i Lerberget också så blir det nästan dubbelt så många. När vi inte lyckas  få anmälningar till egna jollekurser är vi glada att vi kan slussa de intresserade vidare till klubbar i närområdet!

Nu har vi äntligen fått ett tidsbegränsat bygglov, vilket är överklagat för beslut hos länsstyrelsen, för vårt masthus och planen är att uppföra detta under säsongen 2018 och ha det klart till båtupptagningen. Vi hoppas att många är intresserade att köpa sin mastplats för fem eller tio år så som det beskrevs på årsmötet 2015. Vi återkommer med mer detaljer under våren. Notera att vi inte kommer att få lägga masterna på gräsmattan när vi har masthuset färdigt.

Det man först ser när man kommer till Höganäs Småbåtshamn landvägen är inre hamnen som ju också är den del som historiskt varit där längst, åtminstone under hela 1900-talet. Här har ju varit hamn då man behandlade bottnarna med tjära vilken sedan ersattes den ena giftfärgen efter den andra. Att det dessutom bedrivits varvsverksamhet har gjort att vi inte velat röra i detta när vi muddrat resten av hamnen och när vi för ett par år sedan tog bottenprov visade det sig att det är så illa som vi befarade. Efter en Spanienresa kom vår miljöansvarige tillbaka med en handritad skiss på en ny inre hamn med en ny kaj mellan inre och yttre småbåtshamnen med en vision att denna kaj kan rymma sjömacken, mastkran, enklare servering, vindskydd för sittplatser och någon bod. Dessutom var tanken att de försmutsade massorna skulle inneslutas i kajen. Senare efterforskning har visat att man gjort exakt så i Båstad och även på andra ställen. Under året har vi haft diskussioner med kommunen (inkl. miljöförvaltningen), gjort ett utkast till en miljökonsekvensbeskrivning, haft ett första samrådsmöte med länsstyrelsen, diskuterat med entreprenören av Båstad hamn etc. Som beskrivits i HD kommer kommunen att ta ett nytt helhetsgrepp över hamnen och vi räknar med att detta kommer med!

Vi har genom underhåll förlängt livet på befintlig båtupptagningsvagn men nu är vi tvungna att på något sätt ersätta denna. Vi har nu tillsatt en grupp inom styrelsen att arbeta med detta, frågeställningar att ta ställning till är t.ex. hur tunga båtar behöver vi kunna lyfta med kranen, hur länge kan vi använda mobilkran för de största båtarna, hur ska vi ta upp båtarna via kran eller slip, vilken typ av vagnar finns på marknaden, vad är kostnaden för de olika alternativen, etc.???   

Dessutom kommer utsidan av klubbhuset att underhållas, dåligt virke byts ut och hela kåken målas.

Ja, tiden går ju fort när man har roligt och det har också blivit tid att önska alla

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

STYRELSEN


 

 

 

 

 

 

 

  
   På klubbens hemsida hbs.se finns all information om klubben och hamnen samt 
   information om aktuella händelser.
 
  
   Betalningar till klubben och hamnen skall göras på bg 5325-6012.
  
   Höganäs Båtsällskap, Box 81, 263 21 Höganäs
   Hamnmästaren Tel.: 042-33 33 65 (telefionsvarare) alt. 072-500 04 48
                               e-post: hamnmastare@hbs.se
  
 
                                                              webmaster@hbs.se