Nyhetsbrev 2018-01-18
 
    

 

Föredrag 30/1 2018 kl 18.00 (OBS! Tiden)

Klubblokalen

Anmälan senast den 28/1 2018 (begränsat antal deltagare)

Båtbottenfärg Hempel Silic One

Hempels representant, Mathias Borg, kommer att ge information om Hempels nya biocidfria bottenfärg Silic One, dess egenskaper, applicering samt svara på frågor.
Det pågår många diskussioner om våra nuvarande bottenfärgers miljöpåverkan men det har hittills varit få lyckade försök med biocidfria färger. Det skall bli intressant att höra Mathias berätta om  praktiska erfarenheter från gjorda applikationer på segel – resp. motorbåtar.

En fråga som vi hoppas kommer upp är också vad som gäller för alla våra båtar målade med biocidfärg. Hur länge kan vi använda dem?

HBS bjuder på enklare fika.

Anmälan till bo.lingebrant@telia.com eller ring 073-845 2224

Välkomna

 


 

 

 

 

 

 

 

  
   På klubbens hemsida hbs.se finns all information om klubben och hamnen samt 
   information om aktuella händelser.
 
  
   Betalningar till klubben och hamnen skall göras på bg 5325-6012.
  
   Höganäs Båtsällskap, Box 81, 263 21 Höganäs
   Hamnmästaren Tel.: 042-33 33 65 (telefionsvarare) alt. 072-500 04 48
                               e-post: hamnmastare@hbs.se
  
                                                     webmaster@hbs.se