Aktuellt      

  • Byte av träbrygga i innerhamnen,

       arbete med byte av träbryggan som går runt           inrehamnen har påbörjats och kommer pågå           några veckor framöver. Detta påverkar dem             som har plats här och båten i vattnet nu och             därför kommer behöva flytta denna tillfälligt.


  • Avisering- Avisering av avgifter för 2023 har skickats ut i vecka 49 med förfallodag 31/12-22, största delen har gått ut via epost och om ni inte kan hitta den i er inbox kolla så den inte hamnat i skräpposten. Man kan alltid logga in på sitt konto i BAS där alla avier finns tillgänliga.


  • Båtplatsfördelning- i januari börjar båtplatsfördelningen, det är därför viktigt att ni som står i kö har betalt avgiften för köplats 2023 så ni inte mister er plats i kön.

   • Sopstation - Sortering för miljön, nu är den nya inhängnade sopstaionen i bruk som medför bättre sortering av avfallet. Vi upplever att detta minskat mängden sopor klubben tar hand om och även medfört betydande ekonomisk besparing.


 


  • Hotellplaner, Kommunens först pressenterade planer på hotellbygge i hamnen har efter samrådets kraftfulla kritik från alla håll minskats drastiskt och omfattar just nu endast den asfalterade ytan. Planerad båtuppläggning är placerad på "cisternområdet" inne på Häganäs AB's område, i dagsläget vet inte HBS något om några detlajer i detta.