Aktuellt

Hotellplaner

     

Efter samrådstiden för pågående planarbete i hamen har kritiken fortsatt varit massiv mot kommunens genomförande av planarbetet.

Mycket kritik är riktat mot just småskaligheten i projektet och kommunens försvar brukar vara att dem varit dåliga på att kommunicera, hur nu det kan ha med småskalighet att göra!?

Det senaste tendenserna är att olika politiker och tjänstemän gör utryck för att vara villiga att göra ändringar i planen, vilket skulle kunna tala för att man tagit till sig av all kritik alternativt insåg man plötsligt att det är valår och att man inte kan köra över befolkningen fullständigt.

Oavsett blir det mer tydligt att planen är dåligt genomförd, och frågan är om inte man borde skrota den hela och ta nytt grepp om helheten med båtarna och befintliga verksamheter i fokus.  


       För HBS handlingar i ärendet följ denna               länken, HBS handlingar


  • GreenKayak- Paddla kayak för miljön, du kan nu låna kayak gratis och samtidigt göra en insat för havsmiljön. Klicka dig vidare på Green Kayak loggan för mer information och bokning av kayaken som finns vid hamnkontoret.


  • Projekt med att reparera/byta kantning på södra piren är nu slutfört, och ca 150m stock är utbytt. Ett stort tack till Sven-Erik, Lars-Åke och Leif som alla gjort en enorm ideel insats för hamnen! Ny numrering av platserna kommer komma på samtliga bryggor utan E då den redan är enligt nya systemet.


  • Ny el i brygga E är igång nu, matning till brygga D är uppgraderad och nya skåp är monterade på bryggan mellan brygga C och förbi brygga E. Matningen till brygga C kommer bytas ut men allt är just ni igång.


  • Senaste veckan har brygga A varit utan vatten, detta berodde på ett läckage i marken, detta är nu åtgärdat och igång igen.