Föreskrifter för tisdagsseglingar 2022 (18:30 start)
1. Program: Se sidan – KLUBB-SEGLINGAR 2022
2. Startavgift: Ingen startavgift för tisdagsseglingarna.
3. Regler: Oavsett vilken bana som väljs seglar vi enligt gällande kappseglingsregler, och startar enligt startlista baserad på uppdaterade SRSp handicapvärden.
4. Lokal regel 1: Segling utan undanvindssegel: Starttid enligt lista med det lägre SRSp talet.
Ensam seglare utan besättning: Avdrag med 0,03
2-mans segling: Avdrag med 0,01
5. Lokal regel 2: För säsong 2022 behåller alla sina SRSp värden från säsong 2021.
Vinnande båt får ett tillägg med 0,01 inför följande tisdagssegling
Sista båt i mål får avdrag med 0,01 inför följande tisdagssegling.
Observera att Lokal regel 2 endast gäller för segling med minst 6 deltagande båtar.
6. Meddelande: Kolla anslagstavlan och hemsidan för ev. meddelande.
Deltagande seglare rekommenderas att synkronisera sina klockor med
"atomuret" som finns synligt i fönstret ovanför anslagstavlan på HBS klubbstuga.
7. Bana: Banalternativ anges för varje segling med skylt vid klubbhuset från kl. 17:30.
Banalternativ med start/mål angivelse: Se Banor 2022.
Seglingsledaren avgör om vädret är lämpligt för klubbsegling.
8. Maxtid: 2½ timme från start som för ”1,00-båten” är kl.18:30.
Om någon båt gått i mål inom denna tid förlängs seglingen med ½ timme.
9. Inga protester: Seglare som bryter mot en regel gör en 360 graders sväng under seglingen.
10. Försäkring: Deltagande båtar skall vara minst ansvarsförsäkrade.
11. Resultat: De 6 första båtarna får poäng enligt placering 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Alla andra startande båtar får poängen 7. Icke startande båt tilldelas 10 poäng.
Minst 3 startande båtar för att resultat ska räknas.
Klubbmästerskapet avgörs genom att räkna samman resultaten från de tio (10) bästa seglingarna.
12. Priser: Eftersom ingen avgift tas ut, delas heller inga priser ut! Men ta gärna med kamera och ta bilder på övriga båtar så försöker vi få fram bra förstoringar.


Segla HBS klubbseglingar -

- Så blir du en bättre seglare och lär känna din båt bättre.
HBS Kölbåtssektion:
Rolf Nilsson 076-804 8584 – rolf47nilsson@gmail.com
Lars Ole Blandford 070-657 6061 – lo@blandford.se