Välkommen till Höganäs Båtsällskap

 

Aktuellt

 Några tankar kring
förtöjning

I det stora hela fungerar det bra i vår hamn vad det gäller förtöjnimg, men det finns alltid möjligheter till förbättringar.
Vi har haft incidenter med bl.a. båtar som slagit i bryggan vid hård vind.
Några råd:
Förtöj alltid för storm!
Detta innebär att inte använda snören eller skot utan riktigt dimensionerat och avfjädrat förtöjningsgods.

Förtöjningslinor från stolpar.
Förtöjningarna från stolparna skall alltid läggas i kors för att inte båten skall blåsa åt sidan in på grannens plats.
Skillnader i vattennivån.
Tänk på att det blir stora nivåskillnader vid väderskiften. Vattnet stiger snabbt från t.ex. under medelvatten
till över,ofta så mycket som 0,5 till 1 m i nivåskillnad, Detta medför att båten flyttas i längsled och om den då
är förtöjd nära bryggan innebär det att båt och brygga träffas med skador som följd.

Med detta önskar vi alla en bra och skön båtsommar.

HBS Styrelse 

 

   Sidan uppdaterad 2017-06.10