Välkommen till Höganäs Båtsällskap

 

Aktuellt

OBS! Det är inte möjligt att boka ställplats i hamnen.

NB! Booking of RV-park is not possible

.

.

HBS, nyheter från styrelsen

Vi skjöt ju upp årsmötet i mars och hoppades att Coronaläget skulle bli bättre framåt sommaren men nu tycks det fortsätta även under hösten? Andra ideella föreningar har haft digitala årsmöten och vi får väl arrangera ett sådant efter semestrarna! Eftersom vi är många i riskgruppen i styrelsen har i skött styrelsearbetet via mail och det blir inga protokoll av detta, därför sammanfattar vi vad som hänt med detta nyhetsbrev.

Vi kom överens med Roddarna om att tillsammans lägga anbud på ställplatserna i hamnen vilket vi fick för två år. Vi ser det som att det är bra för HBS, bra för Roddarna och bra för våra gäster. Våra toaletter och duschar blir inte lika hårt belastade som i fjol eftersom Roddarna ställer sina till förfogande vilket i slutändan gynnar våra gäster. Vi har haft ca 6 % fler båt- och husbils-gäster fram till den 28/6 jämfört med ifjol men om nuvarande väder fortsätter kommer det att dra ner besöksantalet.

Vi har flyttat Roddarnas isättningsplats till slipen eftersom det gamla stället inte fungerade då vi la sjödämpningsbryggan längst ut på brygga A. Vi har tagit bort innersta platsen mot slipen på brygga C och flyttat ”jollebryggan till nocken vid sjömacken. Roddarna är nöjda med den nya placeringen, vilken även är till gagn för båtägare med lägre båtar som har svårt att ta sig upp på kajen vid tankning, sjösättning etc. En  stege mellan flytbrygga och kaj ska försöka ordnas.

Många båtar har deltagit på våra tisdagsseglingar, se utförligare beskrivning på hemsidan.

I vintras kom vi överens med Boatwasher om att byta den tvätt vi köpte förra säsongen mot en större, Den levererades i maj och vi kan nu tvätta upp till ca 4,5 meter breda båtar, alltså de flesta fritidsbåtar. Länsstyrelsen och Höganäs kommun bistår procentuellt med samma belopp som utlovades föregående säsong och vi har ett mycket gott samarbete med Boatwasher och med Lydotec i Kågeröd som tillverkar tvättar år Boatwasher. Båttvätten ligger nu på nocken på brygga C. På samma sätt som förra året får de som meddelat hamnmästaren före sjösättning att man inte bottenmålat de två första tvättarna gratis och ca 40 st har anmält sig. För båtar hemmahörande i vår hamn kostar en tvätt 30 kr/påbörjad meter och för båtar utifrån 50 kr/m. Hittills har resultatet av tvättarna varit mycket bra med undantag av en båt med mycket kraftig köl som inte gick att tvätta! Ett nytt bokningssystem är också på plats.

Ekonomin följer i stort den budget vi hade klar till det planerade årsmötet i mars. Den som vill ta del av underlagen kan kontakta hamnmästaren via förslagsvis mail så skickar vi underlagen.

Brygga E har bytts ut av kommunen. HBS hjälpte till med den tekniska specifikationer, utvärdering av offerter och bedömningen av val av leverantör. Den brygga som 2019 lades på nocken av brygga A användes som en del till brygga E och en ny brygga med bättre sjöhävning levererades. Denna är på plats på nocken till brygga A och vi kommer att utvärdera resultatet under säsongen. Helt klart redan nu är att brygga A:s nordsida har blivit mycket lugnare. HBS står för nya vatten och el-stolpar, vilka även uppdateras på brygga B.

 Just nu pågår ett arbete med att reda ut kabeldragning, säkringar etc. i hamnen. HBS, Kommunen och Höganäs energi hjälpa åt med detta för att säkerställa säker och stabil elförsörjning. När  detta är klart kommer elen på brygga E att kopplas in och skåpen på brygga B bytas ut.

Nytt ok till kranen är inköpt.

Sjösättning och påmastning och övrigt hamnarbete har fungerat väldigt bra under vår och sommar.

Vi är glada att även denna sommaren ha Moa ochRebecca som hamnvärdar. Moa sköter även i år båttvätten.

Med önskan om en fortsatt bra Sommar!

Styrelsen HBS

 

Sidan uppdaterad 20-08-11