Välkommen till Höganäs Båtsällskap

.

TISDAGSTRÄFFAR

Vårsäsongens träffar fortsätter

Den 12/2 kommer Ulf Bergers och berättar om sin KANALRESA TILL MEDELHAVET.

Den 19/3 kommer Torgny von Wachenfeldt och berättar under rubriken HUR STÅR DET TILL I DET UNIKA ÖRESUND?

Läs programmet här och anmäl dig snarast

.

Uppdatering av medlemsregister, båtplatsregister och båtplatskö
För att kunna hålla ordning på hamninformation och medlemsregister har vi valt att använda SBUs förnämliga program “BAS”.
Mycket jobb är gjort med att flytta in information kring er som är medlemmar eller som har båtplats, men vi saknar mycket information såsom aktuella telefonnummer, mailadresser och båtuppgifter.
Vi behöver därför din hjälp med att kontrollera de data vi har om dig och din båt och att komplettera med det som saknas. Klicka på Uppdatering av REGISTERUPPGIFTER
här till höger för närmare instruktioner.
Du som är medlem i HBS och sänder in dina uppgifter senast den 31/1 2019 kan bli en av tre lyckliga vinnare av ett presentkort hos Hjertmans.

Varför medlem i HBS
Som medlem i HBS har du många förmåner så som:
* Tidningen Båtliv 6 ggr per år
* Olycksfallsförsäkring för dig och dina anhöriga***
* Rabatt på båtförsäkring hos Svenska Sjö
* Rabatt vid lyft med hamnens kran
* Tillgång till toalett och dusch
* Tillgång till klubbhuset
* Rabatt vid hyra av klubbhuset

Inför 2019 kommer avisering av avgifter för medlemskap (325 SEK) och båtplats att göras på samma avi. Är du ännu ej medlem i HBS kan du enkelt bli det genom att acceptera den medlemsavgift som lagts in på fakturan för 2019.
Om du däremot inte vill vara medlem skall du räkna bort medlemsavgiften och endast betala båtplatsavgiften.

*** OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING. Samtliga medlemmar i klubben, som finns registrerade hos SBU, omfattas av försäkringen i samband all aktivitet inom klubbens område inkl klubbholmar samt utanför klubbens område i  samband med av klubben, SBU eller förbundet utlyst aktivitet. Försäkringen gäller även för en medhjälpare i samband med sjö- och torrsättning. Vidare gäller försäkringen för icke medlem som går vakt under förutsättning att personen är registrerad i vaktloggen. Försäkringen gäller även för deltagare som inte är medlemmar och deltar i någon aktivitet, seglarskola eller liknande, förutsatt att dessa registreras i en aktivitetslista med namn och adress. Med aktivitet menas ej deltagande i organiserad båt- eller segeltävling. Samtliga av SBU godkända besiktningsmän omfattas av försäkringen. Försäkringen gäller även när besiktning genomförs utanför det egna båtklubbsområdet och omfattar då även resorna till och från besiktningsområdet. Högsta ersättningsbelopp är 10 prisbasbelopp. Försäkringen gäller för anhörig (make/maka/sambo, barn, barnbarn, syskon, egna föräldrar och make/makas/sambos föräldrar och nära släkting). Mer info på www.svenskasjo.se.

 

 

Aktuellt

 

 


 

 

Sidan uppdaterad 2019-01-23