Hyra HBS klubbhus

Det är möjligt att hyra HBS klubbhus för olika evenemang som möten, fest, etc. Klubbhuset är utrustat med fullt utrustat kök, bord och stolar, samt två toaletter.

Det är tillåtet att vara max 60 personer i huset. 

Det är Maggan som sköter uthyrning av klubbhuset och henne når ni på e-post eller telefon 0702-23 23 47

Avtal och regler för uthyrning av HBS Klubblokal


 • Lägsta ålder för att hyra: 26 år.
 • Lokalen får ej upplåtas i andra hand.
 • Tillträde till lokalen: mellan 13:00- 13:00 dagen därpå (gäller ej föreningsmöte, se nedan.)
 • Hyresgästen ansvarar för att max 60 pers. vistas i lokalen och att nödutgångar hålls fria.
 • Hyresvärden ansvarar för att lokalen är väl ordning och att köksutrustning finns till hands.
 • Lokalen återlämnas välstädad, släckt och låst.
 • Skadad eller saknad utrustning ersätts av hyresgäst.
 • Sopor tas om hand av hyresgästen och på dennes bekostnad.
 • Hyresgäst är personligen ansvarig gentemot HBS.
 • Hyresgäst återlämnar nyckel till stugvärd senast 1 dag efter hyrestillfället.
 • HBS ansvarar ej för värdesaker som förvaras i klubblokalen.