Gästbåtsinformation

Välkommen till Höganäs med båt!

I hamnen finns inga fasta gästplatser utan vi använder röd/grön skylt på alla platser lämpliga som gästplats.

I princip alla platser har akterstolpar vid förtöjning.

Vi erbjuder inte bokning, men har som målsättning att alltid hitta plats åt er. Hittar ni ingen ledig plats kan ni alltid kontakta hamnmästaren som försöker hjälpa er.


Efter ankomst löses avgift för gästbåt i automaten vid hamnkontoret, utöver "biljettremsa" att fästa synligt på båten får ni ett kvitto som innehåller kod till servicebyggnad samt WiFi. Vatten och el ingår i priset, toalettkoden är giltig till klockan 12.00 på avresedagen.


<10m 200:-/dygn

 10m> 250:-/dygn Finns behov att lyfta båten finns det en kran som lyfter ca 9,5 ton, vi kan även hjälpa till att masta av etc.


I sjömacken finns både diesel(RME-fri) och bensin (E5 98oktan) och pumpen är öppen dygnet runt.

På kajen intill bränslestationen finns sug för att tömma septitank.


För övrig information är ni välkomna att kontakta oss på hamnmastare@hbs.se alt. 0046-72500 04 48