Slip

Det finns möjlighet att sjösätta med trailer på slipen i hamnen. Slipen är stängd med bom och tillgång fås genom att lösa biljett i automaten som är öppen dygnet runt och placerad vid hamnkontoret, alternativt kan man lös ett årskort som ger fria körningar i ett år.

Slipavgifter


Slipbom, en öppning upp eller ner:                                  100:- (löses i betalautomat)

Slipbom, två öppningar upp eller ner samma dag:            130:- (löses i betalautomat)

Slipbom,10 öppningar upp eller ner, giltig 3 år:                 600:- (löses i betalautomat)

Slipbom, fria passager i ett år :                                      1000:-(kontakta hamnmästare)