Aktuellt

25/3 2024

Bräsnlsestationen stängd

För att öka mängden bensin kommer vi nu bygga om bränslestationen, vi kan inte säga exakt när den kommer vara igång igen men just nu är det inte möjligt att tanka vare sig bensin eller diesel.

Röd/grönskylthantering

Hanteringen av röd/grön skyltning har alltid varit ett problem både för medlemmar, gäster och hamnpersonal.

Skyltar som inte vänds grön när man lämnar platsen för natten om det så endast gäller en natt innebär inte enbart en ekonomisk förlust för klubben utan även stor frustration bland gästerna som inte hittar plats och måste lämna eller hittar en annan plats och sen dagen efter ser att platsen som är var röd dagen innan fortfarande är tom.

Lika stor är frustration för medlemmen som kommer hem och räknar med att platsen är ledig men det ändå ligger en gäst.

Detta kan bero på att det är missat att vända skylt av personal då informationen kring detta kan komma både per telefon, SMS och mail kan även vara att man som medlem medelat någon vän att vända till rött och om inte informationen kommit till personalen finns risken att den vänds röd igen.

Frågan kring lösning på detta kom upp på senaste årsmötet, och Erik en av våra medlemmar på brygga B såg möjlighet att anpassa ett system som han arbetar med till våra behov. 

Detta har han gjort och vi räknar med att allt är igång till nästa sässong.

Systemet bygger på att ni med båtplast själva kan styra tillgänligheten via en app och gästerna då kommer kunna gå in på en karta och se detta.

Då kan ni tex. sätta platsen tillgänglig när ni går och sätta att ni är tillbaka om en vecka, ni kan när som helst om planerna ändras lätt gå in och ändra dag ni kommer hem och det kommer då synas för gästen.

I den delen som personalen ser är det lätt att se vilka platser som är lediga och hur länge och då även se till att den fysiska röd/gröna skylten på platsen visar rätt. 

I förlängningen kan man även checka in gäster på platsen som då får en annan färg på kartan för att visa att den är tillgänlig som sätplats men för tillfället upptagen.

Vi tror och hoppas att detta kommer bli bra för alla parter och kommer gå ut med mer information framöver.


En förhands titt på kartan kan man se här, HBS karta