Aktuellt      

  • HBS årsmöte hålls i klubbuset den 25 mars klockan 13.00.  Årsmöte


  • Byte av träbrygga i innerhamnen, nu är allt trä bytt på bryggan runt innerhamnen, även några bärande konsoller är ersatta då dem var i mycket dåligt skick. Vi väntar nu på några nya förtöjningsringar samt nya bryggnummer. 


  • Båtplatsfördelning- just nu pågår fördelning av båtplatser och alla som står i kön ska ha fått meddelande om att bekräfta sitt intresse och kommer nu bli kontaktade i turordning.

       Plats 1-27 ködatum 1992-2018

       Plats 28-39 ködatum 2019

       Plats 40-73 ködatum 2020

       Plats 74-131 ködatum 2021

       Plats 132-186 ködatum 2022


  • Sopstation - Sortering för miljön, nu är den nya inhängnade sopstaionen i bruk som medför bättre sortering av avfallet. Vi upplever att detta minskat mängden sopor klubben tar hand om och även medfört betydande ekonomisk besparing.


 


  • Hotellplaner, Planarbetet är nu framme i granskningsskede och de senaste planerna presentertades i sessionssalen 15 februari och kan ses på Youtube.

    Granskningen pågår i tre veckor mellan den 16 februari och 9 mars.