HBS ungdomar är mycket tacksamma för stödet från våra sponsorer!

Vill du att ditt företag ska synas här och på våra klubbkläder, skyltar och flaggor i hamnen är ni varm välkomna att kontakta oss angående sponsring!

Se infoblad här!

HBS Ungdom

I HBS ungdomsverksamhet umgås ungdomar i olika åldrar och olika erfarenhet kring allt vad hav och hamn kan innebära.

Det är ingen seglarskola, men mycket segling, kamratskap och sjövett i fokus. 

Kontakta oss om du eller ditt barn är intressserad av att vara med i gemenskapen!

Känner du att du skulle ha något att bidra med i verksamheten, ideelt arbete, aktivitet som skulle passa eller kanske ett företag som skulle vilja sponsra ungdomarna får ni gärna höra av er. 


ungdom@hbs.se 


På gång i klubben just nu!

Under hösten har renoveringen av vår Mrieholm MS20 "LillaMy" dragit igång och utöver planering är nu motorn nedplockad för en rejälare översyn i vår lilla motorskola.

20210920_181215
20210920_181154
20210920_181157
20210920_174904
20210920_174856
20210920_174901
20210823_195913
20210920_172033
20210920_172846
20210920_172811
20210920_174600
20210920_174603
20210823_195909
20210823_194000