Byggplaner i hamnen

Planerade bygghöjder!


Plankarta

Första planen som styrande politiker ansåg följa linjen om småskalighet, men sen alla tvingades backa från och i efterhand medgett att den aldrig borde pressenterats.